Agrotech leading binnen NXTGEN Higtech

29 oktober 2023

Afgelopen voorjaar is NXTGEN Hightech officieel van start gegaan. Met de steun van het Nationaal Groeifonds gaan ruim 330 Nederlandse kennisinstellingen, start- en scale-ups en (mkb)-bedrijven samenwerken aan nieuwe hoogtechnologische machines en productietechnologieën.

Erik Pekkeriet van WUR was blij maar niet verrast dat ze binnen de topsector HTSM, oftewel High Tech Systems en Materials, oog hadden voor de groeiende rol van hightech binnen agrifood. Want samen met biomedische productietechnologie, energie, composiet, lasersatelliet-communicatie en semiconductors is dat een van de zes speerpunten van het ontwikkelingsprogramma. “Bij HTSM doen ze zelf geen agrifood. Ze hebben gekeken naar de verdienparels van ons land, waarin lopen we nou echt voorop, en ja, toen kwamen ze al snel ook bij agrifood terecht. Die is zo belangrijk voor ons land en hoort er binnen de Nederlandse hightechindustrie gewoon bij.”

Van aardappelrooiers tot melkrobots

Logisch. Ga maar na. Op het gebied van (glas)tuinbouw is Nederland top of the world, zegt Pekkeriet. Sorteermachines, groente en fruit: Nederland. Aardappels, rooiers, sorteermachines: Nederland. 90% van alle champignonbedrijven ter wereld dragen een Nederlandse technologie stempel. Op het gebied van vleesverwerking noemt hij Marel, weliswaar een IJslandse eigenaar, maar de meeste R&D- en productiecapaciteit van hun machines zit in Nederland. En dan heb je nog de melk- en voerrobots van Lely, en voormengmachines van Trioliet en Sieplo, ook voor de hele wereld. “Allemaal relatief kleine bedrijven, tot voor kort niet echt in het vizier van HTSM.”

Techkant binnen agri groeit

Natuurlijk volgden ze bij HTSM nauwlettend veredelingstechnieken binnen de glastuinbouw. Maar binnen agri zie je nog steeds veel handenarbeid en low-tech. Zeker in de tuinbouw en bij melkveehouderijen. Dat is de afgelopen tien jaar flink veranderd. “Ik denk dat de melkrobots een soort doorbraak zijn geweest, waarna mensen dachten, hé, wat gebeurt daar binnen agri eigenlijk.” Mooi dat agritech nu in zijn totaal wordt opgemerkt, want die is de afgelopen jaren flink gegroeid door een sterke productiesector, aldus Pekkeriet. “Waar de productiesector onder druk staat, krimp in glastuinbouw, vermindering van de veestapel en stijgende belasting op grond, zie je de techkant binnen agrifood flink groeien.”

Twee sleuteltechnologiën

De komende zeven jaar gaan honderden mensen binnen zes kerndomeinen hard werken aan slimme oplossingen. Dwars door die domeinen heen spelen twee sleuteltechnologieën, systems engineering en smart industry, een cruciale rol. Pekkeriet: “Binnen het domein agrifood gaan we met behulp van slimme oplossingen kijken naar nieuwe toepassingen van sensortechnologie en robotics. Om de voedselproductie nog meer te laten profiteren van de groeiende robotisering en automatisering. Nodig, omdat voor handjes steeds minder personeel beschikbaar is.”

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor het project dat bestaat uit 17 grote projecten en een overarching project, het ecosysteemproject, waarvan WUR samen met FME als de voorganger fungeert. Meer informatie: www.nxtgenhightech.nl

ing. EJ (Erik) Pekkeriet

Programme Manager Agro Food Robotics

Neem contact op met ing. EJ (Erik) Pekkeriet