Algemene voorwaarden

Op overeenkomsten met de afzonderlijke rechtspersonen: Wageningen University en Stichting Wageningen Research, of met een onderscheidende samenstelling van deze entiteiten, zijn de Algemene Voorwaarden van Wageningen University & Research van toepassing.

Naast bovengenoemde voorwaarden bestaan ​​er voor de langs elektronische weg gesloten levering van goederen en diensten door Wageningen University & Research aparte Algemene Voorwaarden.

Voor de inkoop van diensten en goederen door Wageningen University & Research geldt de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Overheid: ARVODI, ARIV en ARBIT zijn van toepassing.