Privacy- & cookieverklaring Vision+Robotics

Uw privacy wordt gerespecteerd

Vision+Robotics hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het transparant, persoonlijk en betrouwbaar maken van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die via deze website van u worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

In deze verklaring worden uw rechten en plichten beschreven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via onze websites en applicaties en het gebruik van cookies. In het Reglement bescherming persoonsgegevens zijn algemene bepalingen opgenomen die ook van toepassing zijn op uw gebruik van de websites of applicaties van WUR.

WUR gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

Wageningen University & Research verwerkt verschillende persoonsgegevens die zijn verkregen door uw gebruik van onze websites en applicaties, zoals uw IP-adres, datum en tijdstip van bezoek, uw locatie, browsertype en uw besturingssysteem. Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  1. Verbetering van onze website
  2. Marketingdoeleinden
  3. Delen op sociale media

Onze website www.wur.nl biedt u op een aantal plaatsen de mogelijkheid om te reageren. Je kunt een brochure aanvragen, je inschrijven voor een seminar of een alumniformulier invullen. De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is