smart agriculture machine tractor

Regeerakkoord vraagt innovatieprogramma robotisering in de landbouw, maar hoe?

2 juli 2024

‘Robotisering van onze voedselproductie lijkt het antwoord op veel vragen’. Een fantastische zin in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet dat vandaag werd beëdigd. Maar hoe realiseren we dit in de praktijk?

Robotisering biedt enorme voordelen voor de voedselproductie. We kunnen de afhankelijkheid van migrantenarbeid terugdringen, en we borgen een duurzamere voedselproductie met lichtere robots die frequent kunnen worden ingezet. Robots kunnen dag en nacht werken met minimale input en maximale output, wat leidt tot een hogere marktwaarde en betere voedselkwaliteit. Zelfs met behoud en kwantificatie van biodiversiteit. Daarnaast kunnen ze ingezet worden om een breed scala aan gewassen te telen, wat bijdraagt aan een diverser en gezonder dieet.

De huidige stand van zaken

Er zijn meer dan 50.000 eetbare planten in de wereld, maar slechts 15 daarvan leveren 90 procent van de energie-inname van het voedsel in de wereld. Gewassen die geoogst worden door grote machines met zeer hoge capaciteit, meestal eens per jaar. Fabrieken op wielen. Monocultuur. Sinds de jaren ’90 is het aantal boeren en tuinders wereldwijd drastisch omlaag gegaan, waardoor een steeds kleiner deel van de wereldbevolking verantwoordelijk is voor onze voedselproductie. In Europa zitten we rond 6%. We willen het misschien niet toegeven, maar net als in de tuinbouw is arbeidsefficiëntie in de akkerbouw en bij voedergewassenproductie dé driver die ons voedsel betaalbaar houdt en ons dieet bepaalt.

Uitdagingen voor robotisering in agrofood

Alleen stuiten we bij de implementatie van robotisering in de landbouw op verschillende uitdagingen. Boeren vragen technisch toeleveranciers om efficiënte en betaalbare oplossingen, terwijl technici zich richten op wat verkoopbaar is. De samenleving vraagt om duurzame en milieuvriendelijke oplossingen zoals meer biodiversiteit, chemieloos telen en koolstofopslag, maar deze worden niet gefinancierd. We kunnen ook via regelgeving de juiste maatregelen afdwingen en daar ben ik ook niet op tegen. Maar dan wel zonder zwalken, want als we niet uitkijken, halen andere landen ons in. Aan de techniek zelf zal het niet liggen. Die is schaalbaar en hoeft bij volwassenheid ook niet te duur te zijn. Het probleem is R&D en opschaling.

De Oplossing: Samenwerking en Schaalbaarheid

De sleutel tot succes ligt in samenwerking tussen agronomen, technici, onderzoekers, en beleidsmakers. Universitaire kennis moet vertaald worden naar praktische toepassingen. Toepassingsgericht onderzoek is nodig om technologieën te valideren, demonstreren en integreren in de bedrijfsvoering. Mid-tech bedrijven moeten aantrekkelijker worden voor high-tech partners door middel van overnames en samenwerkingen. Ook de agrariërs zelf moeten ownership tonen: robots worden getraind met kunstmatige intelligentie (AI) en het gewas is de input, de dataset, voor deze AI. Hoe beter agrariërs hun data organiseren, opschonen, en hoe meer data ze aanbieden, hoe beter de AI zal werken. Eh hoe eerder je als boer begint met het gebruik van robots, hoe groter je voorsprong zal zijn.

Het nieuwe regeerakkoord zet dus de juiste toon met het voorstel voor een innovatieprogramma, maar het is aan ons allemaal om de schouders eronder te zetten en dit werkelijkheid te maken.

ing. EJ (Erik) Pekkeriet

Programmamanager Vision+Robotics

Neem contact op met ing. EJ (Erik) Pekkeriet